WPwGA

Pfarre

DUSZPASTERSTWO  POLONIJNE  W GÓRNEJ  AUSTRII

Informacje   – Listopad   2021    – nr  11/227

Myśli do medytacji:

„ Chociaż jednak życie każdego z nas jest tak  nietrwałe i  kruche, pociesza nas

myśl, że dzięki duszy duchowej przeżyjemy nawet własną śmierć. Wiara  zaś

otwiera przed nami „nadzieję, która zawieść nie może”, wskazując perspekty-

wę zmartwychwstania na końcu czasów.”

Jan Paweł II,  List do osób w podeszłym wieku /2/

Życie wspólnoty

Oto najważniejsze obecnie obowiązujące wskazania pandemiczne /z dnia 28.10./:

·         Maseczki FFP 2 obowiązkowe w czasie całej Mszy św.

·         Dezynfekcja rąk przed i po Mszy św. przy wejściu do kościoła;

Msza św w Linzu w czasie pandemii ma miejsce w  Herz Jesu Kirche, Lissag. 4.

o godz.11.00.  W  listopadzie modlitwa za zmarłych z wypominkami w każdą  niedzielę

o godz. 10.45.  Zapraszamy do wspólnej modlitwy .

01.11.  Uroczystość Wszystkich Świętych.

Msza św. tylko w Linzu Herz Jesu Kirche o godz.11.00./za poległych i

pomordowanych w czasie II wojny światowej oraz zmarłych polecanych w

wypominkach/. Katechizacji dla dzieci dziś nie ma.

Uwaga ! W tym roku przez cały miesiąc listopad można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Wymagane warunki: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w int.

Ojca św.,  pobożne nawiedzenie kościoła lub cmentarza, wyrzeknięcie się przywiązania do grzechu.

02. 11. Wspomnienie wszystkich zmarłych

07.11.  XXXII  Niedziela Zwykła.

Po Mszy św. katechizacja  dla dzieci grupy I –szo komunijnej.

Msza św. w Steyr/4400, Rooseveltstr. 10/ o godz. 15.00.

14. 11. XXXIII  Niedziela  Zwykła.

Msza św. w int. naszej  Ojczyzny  w rocznicę odzyskania Niepodległości.

Po Mszy św. katechizacja  dla dzieci grupy starszych. Msza św. w  Welsie

/4600  Königsegerstr./o godz.14,30. Int.: za + Małgorzatę Frydrych – od siostry

21.11   Uroczystość Chrystusa Króla./Liczenie wiernych/.

W czasie Mszy św. przyjęcie dzieci do grona ministrantów. Po Mszy św. katechizacja

dla dzieci grupy I –szo komunijnej. Msza św. w Klaus/4564, Klaus a.d.P  34/

o godz. 15.00.

28.11.  I  Niedziela Adwentu.

Msza św. z poświęceniem wieńców adwentowych w Linzu Herz Jesu Kirche o

godz.11.00. Po Mszy św. katechizacja dla dzieci grupy starszych.

Intencje mszalne w Linzu

07.11.   za tragicznie zmarłego kuzyna Sebastiana

14.11.   w int. naszej Ojczyzny

21.11.   dziękczynno- błagalna Krystyny w rocz. urodzin

28.11.   za + Czesława Bugno i Jadwigę Jachimowicz

Telefon kontaktowy duszpasterza: 07248 62360 lub 0664 35 64 742

Impressum | copyright 2021 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved