WPwGA

Deklaracja

Wspólnota Polaków w Górnej Austrii

Gemeinschaft der Polen in OÖ

Deklaracja członkowska

Deklaruję wstąpienie do Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii

Nazwisko i Imię………………………………………………………………….

urodzony(a) dnia……………………………..w………………………………..

data ………………………… miejscowość

zamieszkały(a)

ulica ……………………………………………………..

miejscowość ……………………………………….. ….

kod pocztowy …………………………………………..

telefon …………………………………………………..

e-mail ……………………………………………………

………………………………………

data i podpis

Impressum | copyright 2022 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved