WPwGA

Nauczanie języka polskiego w Austrii

images Komunikat Ambasady RP w Wiedniu

Nauczanie języka polskiego w szkołach austriackich

Szanowni Państwo,

nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce jest kwestią, która stanowi jeden z priorytetów  Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi procedurami, w ramach szkolnictwa austriackiego, szkoła powinna udostępnić uczniom posiadającym obywatelstwo polskie formularze zgłoszenia na naukę języka polskiego (link do stron www, z których można pobrać zgłoszenie http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=15  oraz plik zgłoszenia w załączeniu). Wypełniony i podpisany przez rodziców formularz winien być zwrócony dyrekcji szkoły. W przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń w danej szkole, dyrekcja szkoły winna podjąć działania  zmierzające do utworzenia grupy nauki j. polskiego jako ojczystego, bądź też zasugerować inną placówkę oświatową, gdzie język polski jest w tej formie nauczany. Zgłoszenie winno nastąpić u wychowawcy klasy w takim terminie, by móc stworzyć grupę nauczania języka polskiego jako ojczystego w nowym roku szkolnym (szkoły również te terminy określają). Kwestie proceduralne najlepiej skonsultować z dyrekcją szkoły, do której uczęszcza Państwa dziecko. W przypadku kiedy taka grupa istnieje w danej szkole, można się do niej dopisać również na początku nowego roku szkolnego.

Dostępne są dwawarianty zgłoszenia:Plik oznaczony  jako”z/mit” – daje możliwość wyboru pomiędzy przedmiotemnadobowiązkowym a ćwiczeniami nieobowiązkowymi iprzeznaczony jest dlawszystkich rodzajów szkółśrednich. Plikioznaczone jako „bez/ohne” są przeznaczone dlaszkół podstawowych(iniższych poziomówszkół specjalnych),anauczaniejęzyka ojczystegow tych szkołach może być oferowanewyłączniejako ćwiczenia nieobowiązkowe.Fakt uczestniczenia w zajęciach nieobowiązkowych odnotowywany jest na świadectwie szkolnym bez oceny. Wybór przedmiotu nadobowiązkowego skutkuje wpisaniem na świadectwie oceny z tego przedmiotu.

Obowiązywanie wspomnianych procedur potwierdziliśmy w rozmowach Grupy Roboczej powołanej z inicjatywy Ambasadora Artura Lorkowskiego, w porozumieniu z Minister Oświaty Austrii, w której skład wchodzą przedstawiciele austriackiego ministerstwa oświaty oraz naszej Placówki. Nasi partnerzy potwierdzili gotowość wyjścia naprzeciw uczniom, którzy chcą się uczyć języka polskiego. O wspomnianych procedurach ministerstwo przypomni landowym inspektorom oświaty odpowiedzialnym za nauczanie języków ojczystych.

Podtrzymywanie znajomości języka polskiego wśród Polaków i osób polskiego pochodzenia poza krajem to jeden z najbardziej oczywistych i nieustannych priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Zapewnienie możliwości nauki języka i towarzyszącego jej przekazu wiedzy o Polsce stanowi podstawę utrwalania tożsamości etnicznej i dziedzictwa kulturowego. Rozwój języka ojczystego na emigracji jest warunkiem dobrej integracji w nowym społeczeństwie. Język jest nie tylko nośnikiem tradycji i kultury, ale i narzędziem dostępu do zasobów intelektualnych polskiego dziedzictwa. Dlatego stałym dążeniem tzw. polityki polonijnej państwa jest objęcie regularnym nauczaniem języka polskiego jak największej liczby dzieci polskich i polskiego pochodzenia za granicą. Kluczowe jest przekonanie rodziców i uczniów do korzyści wynikających z zachowania języka polskiego oraz promocja zalet dwujęzyczności.

Naukę języka polskiego w Austrii prowadzą również Pierwsza Szkoła Społeczna w Wiedniu www.uczymypolskiego.at , Polska Misja Katolicka www.kosciol.at oraz Szkolny Punkt Konsultacyjny www.wieden.orpeg.pl . Szczegółowe informacje na temat punktów nauczania języka polskiego znaleźć można na naszej stronie internetowej www.wieden.msz.gov.pl .

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o popularyzację informacji o możliwości nauki języka polskiego w środowisku polonijnym. Dzięki Państwu możemy dotrzeć do rodziców i osób zainteresowanych posłaniem dzieci na zajęcia języka polskiego.

Andrzej Kaczorowski

Konsul Generalny

Dodatkowych informacji udziela nauczycielka języka polskiego w szkołach Górnej Austrii  Mag. Małgorzata Szczerek.

Kontakt:

Mag. Małgorzata Szczerek – tel. 0699/10660288

E-Mail: malgorzata.szczerek@aon.at

Niestety, skomentowanie tego wpisu jest niemożliwe.

Impressum | copyright 2022 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved