WPwGA

O nas

Wspólnota Polaków w Górnej Austrii

Julian Gaborek – Prezes

W dniu 22 lipca 2008 roku została powołana do życia Wspólnota Polaków w Górnej Austrii. Jej inicjatorem i założycielem był Julian Gaborek, obecny prezes „Wspólnoty”.

Celem działalności Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii jest propagowanie polskości, rozwijanie kontaktów z krajem, oraz rozwój aktywności młodego pokolenia. Bogaty program WPwGA kultywuje polskie tradycje i zwyczaje poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Przy WPwGA istnieje Zespół Dziecięcy „Oberek” pod kierunkiem doświadczonych muzyków i  pedagogów, który bierze udział w imprezach polonijnych i reprezentuje WPwGA na zewnątrz.

Pod patronatem Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii działa „Polskie Radio w Górnej Austrii” nadające audycje radiowe w języku polskim w każdą niedzielę o godzinie 12:00 (również na facebooku: https://www.facebook.com/PRwGA).

Przy „Wspólnocie” działa również klub sportowy „Orzeł”, który organizuje cotygodniowe treningi piłki nożnej, siatkowki i tenisa stołowego.

Każdego roku w czerwcu organizowany jest  Zlot i Igrzyska Polonijne, impreza sportowo-kulturalna na którą zapraszani są rodacy z Austrii, Czech, Niemiec i Węgier a także z Polski.

O szczegółach działalności WPwGA i bogatym programie imprez informuje strona internetowa: www.poloniaoberoesterreich.com i facebook https://www.facebook.com/wpwga

WPwGA co roku przygotowuje następujęce imprezy:

Imprezy kulturalne:

·         koncerty zespołów Pieśni i Tańca z Polski

·         występy teatrzyków dziecięcych z Polski

·         Zlot Polonijny w Górnej Austrii

·         coroczne koncerty z okazji Swięta Narodowego 11 listopada

·         Festiwal Polonijnej Piosenki w Wiedniu

imprezy dla dzieci:

·         bal karnawałowy

·         teatrzyk

·         Igrzyska Polonijne – zawody sportowe w 18 dyscyplinach

·         Mikołaj

imprezy sportowe:

·         Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Górnej Austrii

·         Turniej tenisa stołowego o Puchar Górnej Austrii

·         Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii

·         Turniej tenisa ziemnego o Puchar Górnej Austrii

·         Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Górnej Austrii

imprezy rekreacyjne:

·         wyjazd na narty

·         wellness

·         gry w kręgle

·         wycieczki dla dzieci ze szkoły polskiej

·         wycieczka rowerowa

bale taneczne:

·         bal karnawałowy Polonii w Górnej Austrii

·         bal Andrzejkowy Polonii w Górnej Austrii

·         zabawa Sylwestrowa Polonii w Górnej Austrii

W listopadzie 2018 roku obchodzono uroczyście 10-lecie działalności Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii. Galę swoją obecnością zaszczycili: Konsul Generalny RP w Austrii Bartłomiej Rosik, Poseł Sejmu w Austrii Robert Seeber, Z-ca Prezydenta Izby Gospodarczej w Górnej Austrii Angelika Sery-Froschauer, Radne Miasta Linz Regina Fechter i Cornelia Polli oraz Konsul Honorowy RP w Górnej Austrii Christian Hofer. W części artystycznej gali wystąpiły dzieci z Zespołu Dziecięcego„Oberek”pod kierownictwem Doroty Portała oraz  Chór „Fermata” z Kielc, prowadzonego przez profesor UJK Kielce – Ewę Robak. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na bankiet przygotowany przez polską restaurację w Linzu „Gościnna Chata”.

Zgodnie ze statutem WPwGA co dwa lata odbywają się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze organizacji – poniżej składy osobowe dwuletnich kadencji:

WPwGA 2020 – 2022

Zarząd

Julian Gaborek – prezes

Sonia Pałka-Habaj –  wiceprezes

Mag. Katarzyna Nobis –  sekretarz

Grzegorz Polanowski – skarbnik

Janusz Nobis – z-ca skarbnika

Komisja Rewizyjna

Dr. Arkadiusz Rał-Trębacz – przewodniczący

Mag. Henryk Bemben – członek

Sąd Koleżeński

Mag. Ing. Dariusz Rał-Trębacz  – przewodniczący

Dipl. Ing.  Łukasz Bilski – członek

Anna Chas– członek

……………………………………………………………..

WPwGA 2018 – 2020

Zarząd

Julian Gaborek – prezes

Mag. Katarzyna Topolska –  sekretarz

Anna Chas – z-ca sekretarza

Grzegorz Polanowski – skarbnik

Janusz Nobis – z-ca skarbnika

Dipl. Ing. Łukasz Bilski – członek

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Chamernik – przewodnicząca

Wioleta Zychowska – członek

Sąd Koleżeński

Izabela Lebinger  – przewodnicząca

Wojciech Jabłoński – członek

Tobiasz Mylak  – członek

……………………………………………………………..

WPwGA 2016 – 2018

Zarząd

Julian Gaborek – prezes

Beata Kiebuła –  wiceprezes

Mag. Monika Bugajska –  sekretarz

Mag. Małgorzata Skoczyńska – z-ca sekretarza

Grzegorz Polanowski – skarbnik

Jakub Towarek – z-ca skarbnika

Katarzyna Hamernik – członek

Dipl. Ing. Łukasz Bilski – członek

Komisja Rewizyjna

Aleksandra Towarek – przewodnicząca

Arkadiusz Majka – członek

Sąd Koleżeński

Izabela Lebinger  – przewodnicząca

Patryk Towarek – członek

Sabine Lebinger  – członek

……………………………………………………………..

WPwGA – 2014 – 2016

Zarząd

Julian Gaborek – prezes

Beata Kiebuła –  wiceprezes

Marta Staszak –  sekretarz

Agnieszka Beiskammer – z-ca sekretarza

Małgorzata Nieciąg – skarbnik

Kamil Marek – z-ca skarbnika

Edyta Buc – członek

Natalia Nieciąg – członek

Łukasz Bilski – członek

Komisja Rewizyjna

Izabela Grabowska – przewodnicząca

Ariel Solarczyk – członek

Sąd Koleżeński

Katarzyna Lipińska – przewodniczący

Przemysław Kopyś – członek

Łukasz Grzegorczyk  – członek

……………………………………………………………..

WPwGA  2012 – 2014

Zarząd

Julian Gaborek – prezes

Konrad Swietek –  sekretarz

Anna Kwolek – za-ca sekretarza

 Anna Bochnacka – skarbnik

Damian Lewandowski – za-ca skarbnika

Damian Lach – członek

Łukasz Bilski – członek

Komisja Rewizyjna

Izabela Grabowska – przewodnicząca

Ariel Solarczyk – członek

Sąd Koleżeński

Maslowski Richard – przewodniczący

Andrzej Kalawski – członek

Wiktor Solarczyk  – członek

……………………………………………………………..

WPwGA w latach 2010 – 2012

Zarząd

Julian Gaborek – prezes

Ewa Wilisowska – za-ca prezesa

Anna Majder –  sekretarz

Izabela Grabowski – za-ca sekretarza

Paweł Poraszka – skarbnik

Ewa Betka  – za-ca skarbnika

Damian Lach – członek

Komisja Rewizyjna

Dr. Gabreiela Hoffmann-Firley – przewodnicząca

Zdzisław Lapko – członek

Sąd Koleżeński

Mag. Władysław Ciszewski – przewodniczący

Agata Słomska – członek

Sylwester Betka  – członek

……………………………………………………………..

WPwGA w latach 2008 – 2010

Zarząd

Julian Gaborek – prezes

Agata Moll – sekretarz

Janina Włódarz – za-ca sekretarza

Izabela Grabowski – skarbnik

Agnieszka Pawlik – za-ca skarbnika

……………………………………………………………..

Impressum | copyright 2022 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved