WPwGA

Pakt o współpracy

Pakt o współpracy

27 pażdziernika 2011

Motto ” Różnorodność szanować, z różnorodności korzystać”

Takie motto przyświecało 27 pażdziernika podczas uroczystego podpisania „Paktu o współpracy” najróżniejszych intstytucji w Górnej Austrii. Wydarzenie to ma niebywałą wymowę dla wszystkich, którym leży na sercu dobre spółharmonizowanie wielu różnych narodowości i kultur zamieszkujących w Górnej Austrii. Obecność takich osób jak Landeshauptmann-Stv. Josef Ackerl, Präsident AK – Dr. Johann Kalliauer  Präsident WKO – KommR Dr. Rudolf Trauner świadczy o dużym oddżwięku w społeczeństwie. 55 podpisów złożonych przez przedstawicieli, reprezentowało różne instytucje, komórki, organizacje. Zawiązanie tego Paktu pozwaliło połączyć zgłoszonych uczestników w jedną sieć mającą na celu ulepszenie  wymiany doświadczeń, wzajemnego uczestniczenia w imprezach oraz ułatwienie integracji przez bliższe kontakty. Jedno z haseł towarzyszących tej imprezie to  „Siłą naszego kraju jest różnorodność jego mieszkańców”.  Prezes WPwGA Julian Gaborek z ramienia organizacji złożył podpis potwierdzając naszą obecność w tym szlachetnym przedsięwzięciu.

Więcej informacji – tutaj naciśnij

PRZEGLĄD ZDJĘĆ

Niestety, skomentowanie tego wpisu jest niemożliwe.

Impressum | copyright 2022 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved