WPwGA

Spotkanie z wice-burmistrzem Dr. Christiana Dolezal

Spotkanie z Dr. Christiana Dolezal

23 marca 2012

23.03.2012 roku prezes WPwGA  Julian Gaborek wraz z małżonką udali się na spotkanie z Panią viceburmistrz miasta LInz Dr. Christiana Dolezal  i Mag. David Hirtner. Celowi wizyty przyświecały dwa tematy : przedstawienie władzom miasta organizacji  i  jej programu oraz rola WPwGA jako inicjatora  i koordynatora  projektu  „miasta partnerskie” Linz – Legnica.  Inicjatywa współpracy między miastami spotkała się z dużym zaiteresowaniem ze strony Pani viceburmistrz i pozytywnie do niej się ustosunkowała, akcentując obopólną korzyść  dla miast biorących udział w projekcie. Miasto  Linz posiada kontakty partnerskie z wieloma krajami, jednak nie ma wśród nich Polski. Dokładniejsze aspekty współpracy  zostaną omówione na mających nastąpić w niedalekiej przyszłości spotkaniach władz obu „miast partnerskich” .

Niestety, skomentowanie tego wpisu jest niemożliwe.

Impressum | copyright 2022 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved