WPwGA

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Gwarkowie”

z powodu koronawirus koncert jest odwołany

Volkshaus Harbach

Im Bachlfeld 31, 4040 Linz

W dniu 4 kwietnia będziemy gościć w Linzu po raz trzeci Zespół Pieśni i Tańca „Gwarkowie” z Lubina, serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

25 października 1985 roku zapadła decyzja o powołaniu do życia Dziecięcego Zespołu Piosenki i Ruchu „Gwarkowie”. Miał on być pewnego rodzaju zapleczem dla działającego już i odnoszącego sukcesy Zespołu Pieśni i Tańca „Lubin”. Nazwa zespołu miała nawiązywać do górniczych tradycji, bo gwarek to górnik, ale tak na wszelki wypadek w nazwie zasadzał się też gwar, jaki czynią będące w grupie dzieci. Od samego początku zespół prowadzą Barbara i Radosław Dankowie, wychowankowie Zespołu Pieśni i Tańca „Lubin”. DZPiT „Gwarkowie” początkowo działał przy Domu Kultury Zagłębia Miedziowego „Muza”, w 1994 roku został przeniesiony do nowo otwartej Szkoły Podstawowej nr 4. W czasie swojej dwudziestokilkuletniej historii grupa otrzymywała zaproszenia na festiwale nie tylko w kraju, ale też za granicą – odwiedziła Jugosławię, NRD, Związek Radziecki, Francję, Węgry, Ukrainę i Austrię.

Więcej na temat zespołu:https://www.facebook.com/Gwarkowie

Am 25. Oktober 1985 fiel eine wichtige Entscheidung: „Gwarkowie“, ein Kinder-Ensemble namens Gesang und Bewegung [Dziecięcego Zespołu Piosenki i Ruchu „Gwarkowie”] wurde aus der Taufe gehoben. Es soll in gewissem Sinn eine Basis zur Heranbildung von jungen Tänzern und Musikern für das bereits tätige und auf großen Erfolgen beruhende Ensemble, das sich besonders Gesang und Tanz widmet, „Lubin“ dienen. Der Name der Gruppe steht in enger Beziehung zur Bergmannstradition, deren „Bergmann-Sprache“ sich in jedem Fall im Namen manifestiert hat, welche bei den Auftritten der Kinder berücksichtigt wird. Gleich von Anfang an leiten das Ensemble Barbara und Radosław Dank als Trainer der kleinen Künstler der Belegschaft von „Lubin“. DZPiT „Gwarkowie“ hatte eine vorübergehende Bleibe im Kulturhaus des Kupferbergwerkes „Muza“ gefunden, im Jahr 1994 wurde es in die neu eröffnete Grundschule Nr. 4 übersiedelt. In der Zeit seiner zwanzigjährigen Geschichte erhielt die Gruppe zahlreiche Einladungen zu Festivals nicht nur im eigenen Land, sondern auch zu Veranstaltungen aus dem Ausland – nach Jugoslawien, die DDR, die Sowjetunion, Frankreich, Ungarn, die Ukraine und sogar nach Österreich.

Niestety, skomentowanie tego wpisu jest niemożliwe.

Impressum | copyright 2020 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved