WPwGA

Duszpasterstwo

DUSZPASTERSTWO  POLONIJNE  W GORNEJ  AUSTRII

Informacje   –   Lipiec  2020    – nr  7/211

Myśli do medytacji:

” Trzeba, aby w Europie wzrosła znacznie świadomość jej duchowego dzie-

dzictwa. Impulsem do tego może być jedynie słuchanie na nowo Chrystu-

sowej Ewangelii. Wszyscy chrześcijanie muszą podjąć wysiłek, by zaspo-

koić ten życiowy głód i pragnienie.”

.

Jan Paweł II,  AA „ Ecclesia in Europa „/120/

Drodzy Rodacy, Bracia i Siostry !

Oto najważniejsze obecnie obowiązujące wzkazania pandemiczne:

·         Nie obowizuje już dyspenza zwalniająca z fizycznego uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.

·         Dezynfekcja rąk przed i po Mszy św. przy wejściu do kościoła;

·         Nie ma ograniczenia uczestniczących we Mszy św;  z zachowaniem reguły odstępu jednego metra od drugiej osoby !!!

·         Znak pokoju przez skinienie głową w kierunku sąsiadów; Komunia św. dowolnie na rękę lub na język.

Zycie wspólnoty:

Msza św w Linzu w czasie pandemii ma miejsce w  Herz Jesu Kirche, Lissag. 4, o godz. 11.00. W niedziele przed Mszą św. koronka do Bożego Miłosierdzia ok. godz 10,45. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

07.07.  XIV  Niedziela Zwykła

Msza św. w Linzu Herz Jesu Kirche o godz.11.00 oraz w Steyr/4400,

Rooseveltstr. 10   o godz. 15.00.

12.07.  XV  Niedziela Zwykła

Msza św. w Linzu Herz Jesu Kirche o godz.11.00 oraz w Welsie / 4600,

Königsegerstr.   o godz. 14,30.

19.07.  XVI Niedziela Zwykła.

Msza św. w Linzu Herz Jesu Kirche o godz.11.00 oraz w Klaus/4564,

Klaus a.d.P. 34  o godz. 14.00.

26.07.  XVII Niedziela Zwykła.

Msza św. w Linzu Herz Jesu Kirche o godz.11.00.

Intencje mszalne w Linzu

05.07.  za + Jadwigę Palik

12.07.  za + kolegę Roberta Wajzer

19.07   dziękczynno – błagalna w 40 rocz. ślubu

26.06.  za + Irenę w 32 oraz + Zdzisława Kosim w 2 rocz. śmierci

Telefon kontaktowy duszpasterza: 07248 62360 lub 0664 35 64 742

Impressum | copyright 2020 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved