WPwGA

Duszpasterstwo

DUSZPASTERSTWO  POLONIJNE  W GORNEJ  AUSTRII

Informacje   –    Wrzesień   2020   – nr  9/213

Myśli do medytacji :

„ … wszystkim moim rodakom przynoszę dziś przesłanie nadziei płynącej z Dobrej

Nowiny, że Bóg bogaty w miłosierdzie w Chrystusie objawia  każdego dnia swoją

Miłość. To On, zmartwychwstały Chrystus,  mówi dziś do każdego i każdej z was:

„Przestań  się  lękać!  Jam jest  Pierwszy  i Ostatni, i  żyjący.  Byłem umarły,  a  oto

jestem żyjący na wieki wieków”/Ap 1,17-18/.

Jan Paweł II,   Kraków – Balice  16.08.2002

Życie wspólnoty:

Oto najważniejsze obecnie obowiązujące wzkazania pandemiczne /z dnia 24.07./:

·         Maseczki obowiązkowe w czasie wejścia i wyjścia z kościoła, w czasie poruszania się po kościele;  siedząc w ławce nie trzeba mieć maseczek.

·         Dezynfekcja rąk przed i po Mszy św. przy wejściu do kościoła;

·         Zachowanie reguły odstępu jednego metra od drugiej osoby, poza rodziną !!!

·         Znak pokoju przez skinienie głową w kierunku sąsiadów; Komunia św. dowolnie na rękę lub na język.

Msza św w Linzu w czasie pandemii ma miejsce w  Herz Jesu Kirche, Lissag. 4, o godz. 11.00. W niedziele przed Mszą św. koronka do Bożego Miłosierdzia ok. godz 10,45. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Okazja do spowiedzi św. po każdej Mszy św.

06.09.  XXIII  Niedziela Zwykła

Msza św. w Linzu Herz Jesu Kirche o godz.11.00 ; Uroczystość

I Komunii św. dzieci polonijnych. Msza św. w Steyr/4400, Rooseveltstr. 10

o godz. 15.00.

13.09.  XXIV  Niedziela Zwykła

Msza św. w Linzu Herz Jesu Kirche o godz.11.00 oraz w Welsie / 4600,

Königsegerstr.   o godz. 14,30.

20.09.  XXV Niedziela Zwykła.

Msza św. w Linzu Herz Jesu Kirche o godz.11.00. Po Mszy św.w kościele

spotkanie organizacyjne rodziców dzieci chętnych do  katechizacji.

Msza św w Klaus/4564, Klaus a.d.P. 34  o godz. 15.00.

27.09.  XXVI Niedziela Zwykła – Niedziela Narodów.

Msza św. tylko w katedrze w Linzu o godz.10,00 – przewodniczy

ks. Dr Maximilian Strasser, proboszcz Katedry, z udziałem narodowości

żyjących w diecezji.Tylko Msza św. bez programu na palcu katedralnym.

Intencje mszalne w Linzu:

06.09. w int. dzieci I –szo  komunijnych i ich rodzin

13.09. dziękczynno – błagalna Ewy i Pawła w rocz. ślubu

20.09. za + Jerzego Kielar

27.09. za + matkę Władysławę Seweryn w 2 rocz. śmierci

Telefon kontaktowy duszpasterza: 07248 62360 lub 0664 35 64 742

Impressum | copyright 2020 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved