WPwGA

Duszpasterstwo

DUSZPASTERSTWO  POLONIJNE  W GORNEJ  AUSTRII

Informacje   –    Kwiecień    2019    – nr  4/193

Myśli do medytacji:

„ Pragnienie jedności sprawia, że kierujemy wzrok ku Eucharystii,

która jest sakramentem jedności Ludu Bożego, jej stosownym znakiem

i  cudowną  przyczyną. Sprawując Ofiarę eucharystyczną, Kościół zanosi błaganie

do Boga Ojca miłosierdzia, aby udzielił swoim synom pełni Ducha Swiętego, tak by

stali się w Chrystusie jednym ciałem i jednym duchem.”

Jan Paweł II,   Ecclesia de Eucharistia /43/

Msze  św. w jęz. polskim/  terminy stałe; zmiany patrz – „życie wspólnoty”/

Steyr     – 4400 –  Rooseveltstr. 10  – pierwsza niedziela miesiąca o godz. 15.00.

Wels      – 4600 –  Königsegerstr. 20 – druga niedziela miesiąca o godz. 14. 30.

Klaus     – 4564 –  Klaus a.d.P. 34  – trzecia niedziela miesiąca  o godz. 15.00.

Linz      – 4021 –  Herrenstr. 33 – w każdą niedzielę i święto o godz. 10.30.

Zycie wspólnoty

W okresie Wielkiego Postu w każdą niedzielę o godz. 10.15 –nabożeństwo

Gorzkich  Zali ;     w piątki  o godz. 17.30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Zapraszamy do wspólnego, modlitewnego rozważania  Męki Pańskiej.

07.04. V Niedziela Wielkiego Postu

W czasie Mszy św. okazja do spowiedzi. Po Mszy św. droga Krzyżowa

Dla dzieci, następnie katechizacja dla dzieci I – szo komunijnych.

13.04. Polonijna Droga Krzyżowa na Pöstlingberg. Spotkanie  uczestników

przy Petrinum o godz.15.00. Msza św. na zakończenie ok. godz.16.45

WIELKI  TYDZIEN:

14.04. Niedziela Palmowa.

UWAGA ! Ze względu na maraton w Linzu – nie ma Mszy św. w Linzu.

Msza św. w jęz. polskim w Welsie o godz. 14.30

18.04. Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia  sakramentu Eucharystii  i Kapłaństwa.

19.04. Wielki Piątek – dzień Męki i śmierci Chrystusa Pana. Obowiązuje post ścisły !

20.04. Wielka Sobota – dzień adoracji Chrystusa w grobie i oczekiwania Jego Zmartwych-

wstania.  Porządek  święcenia  pokarmów   wielkanocnych:

Klaus – godz.11.00;  Wels – godz. 12.00;  Haid – godz. 13.00;  Linz  – godz. 15.00.

Okazja do spowiedzi w Linzu w godz. 13.45 – 15.00.  Spotkanie wielkanocne

Polonii ok. godz. 15.30  w Haus der Frau,  4020 Linz,  Volksgartenstr.18.

21.04.  UROCZYSTOSC ZMARTWYCHWSTANIA  PANSKIEGO.

Msza  św. w Linzu  o godz. 10.30; w Klaus o godz. 14.00

22.04.  Poniedziałek Wielkanocny.

Msza św. w Linzu o godz. 10.30

28.04.  Biała Niedziela – Niedziela Bożego Miłosierdzia.

Po Mszy św. katechizacja dla dzieci I –szo komunijnych i dzieci starszych

.Intencje mszalne w Linzu :

07.04.  o łaskę wiary dla Bartłomieja

13.04.   za + Pawła Harasimowicza w 3 rocz. śmierci

21.04.  za + Irenę Afeltowicz w rocz. śmierci

22.04.  dziękcz.-błagalna rodzin Chamernik, Gawron i  Usewicz

28.04.  dziękcz.-błagalna chóru Gaudete

Telefon kontaktowy duszpasterza: 07248 62360 lub 0664 35 64 742

Impressum | copyright 2019 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved