WPwGA

Duszpasterstwo

DUSZPASTERSTWO  POLONIJNE  W GORNEJ  AUSTRII

 

Informacje   –    Luty     2018   – nr  2/181

 

 

Myśli do medytacji:

 

 

„ Orędzie  o Jezusie Chrystusie musi dotrzeć również do współczesnej kultury

europejskiej. Ewangelizacja  kultury winna  ukazać, że również w tej dzisiej-

szej  Europie  można  żyć w pełni  Ewangelią  pojmowaną jako droga, która

nadaje sens istnienia.”

 

 

Jan Paweł II,   AA  Ecclesia in Europa /58/

 

Msze św. w jęz. polskim/  terminy stałe; zmiany patrz – „życie wspólnoty”/

 

Steyr     – 4400, Rooseveltstr. 10  – pierwsza niedziela miesiąca o godz. 15.00 ;

Wels     – 4600, Königsegerstr. 20 – druga niedziela miesiąca o godz. 14, 30;

Klaus    – 4564,  Klaus a.d.P. 34  – trzecia niedziela miesiąca  o godz. 15.00.

Linz      – 4021,   Herrenstr. 33 – w każdą niedzielę i święto o godz. 10.30.

 

 

Zycie wspólnoty

 

W niedziele przed Mszą św. koronka do Bożego Miłosierdzia ok. godz 10,15.

W okresie Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich  Zali.  W piątki  o godz. 17.30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

02.02.  Swięto ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej.

04.02.  V Niedziela Zwykła

Po Mszy św. katechizacja dla dzieci I – szo komunijnych oraz dzieci starszych.

11.02.  VI Niedziela Zwykła

Po Mszy św. katechizacja dla dzieci młodszych

14.02.  Sroda Popielcowa. W dniu dzisiejszym obowiązuje post ścisły

/ilościowy i  jakościowy/. W okresie Wielkiego Postu w niedziele

o godz. 10.15 odprawiane będzie nabożeństwo Gorzkich Zali;

natomiast w piątki – nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz.17.30.

Wszyscy wierni są zaproszeni do wspólnego, modlitewnego

rozważania Męki Pańskiej.

18.02.  I Niedziela Wielkiego Postu

W czasie Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem. Ze względu na ferie –

nie ma katechizacji dla dzieci.

25.02.  II Niedziela Wielkiego Postu

Ze względu na ferie –  nie ma katechizacji dla dzieci.

 

Intencje mszalne w Linzu:

 

04.02.  za + babcię Klotyldę w rocz. śmierci

11.02.   dziękczynno-błagalna Eryka w rocz. urodzin

18.02.  dziękczynno-błagalna Jana Wojciecha  w 1 rocz. urodzin

25.02.  dziękczynno-błagalna Laury w 7 rocz. ur. Samuela w 2 rocz. ur.

oraz + ojca Pawła Harasimowicza w 2 rocz. śmierci.

 

 

Telefon kontaktowy duszpasterza: 07248 62360 lub 0664 35 64 742

Impressum | copyright 2018 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved