WPwGA

Duszpasterstwo

DUSZPASTERSTWO  POLONIJNE  W GORNEJ  AUSTRII

Informacje    Lipiec – Sierpień  2018 ,  nr 7-8 /196-197/

Kalendarium wakacyjne:

/w okresie wakacyjnym Msze św. w języku polskim odprawiane w Linzu

o godz. 10,30,  Herrenstr. 33/

W niedziele przed Mszą św. koronka do Bożego Miłosierdzia ok. godz 10,15.   Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

07.07.  XIV Niedziela Zwykła

Linz – int.mszalna : za + współbraci (k)

Steyr – godz. 15.00

14.07.  XV  Niedziela Zwykła

Linz – int.mszalna:  dzięk. – błag.  Barbary i Fritza w rocz. ślubu

Wels – godz.14,30; w int. córki Małgorzaty Ogrodnik

21.07.  XVI  Niedziela Zwykła

Linz- int. mszalna: za + Irenę w 31 r. i Zdzisława w 1 rocz. śmierci

28.07.  XVII  Niedziela Zwykła

Linz – int. mszalna: za + z rodziny Wasilewskich

Po Mszy św.na parkingu przy Centrum Polonijnym, poświęcenie

pojazdów mechanicznych z okazji dnia św. Krzysztofa

04.08.  XVIII  Niedziela Zwykła

Linz – int.mszalna: za + rodziców i rodzeństwo

11.08.  XIX  Niedziela Zwykła

Linz – int. mszalna:  za + rodziców i dobroczyńców (k)

15.08.  Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Linz – int. mszalna: dzi.-błag. Sary w 1 i Magdaleny w 3 r. urodzin

W czasie Mszy św. błogosławieństwo ziół i kwiatów

18.08.  XX  Niedziela Zwykła

Linz- int. mszalna: dziękczynno- błagalna w 70 rocz.urodzin

25.08.  XXI Niedziela Zwykła

Linz – int. mszalna: za + matkę Janinę  w rocz.śmieci

01.09.  XXII  Niedziela Zwykła

Linz – int.mszalna: za tragicznie + Gerdę i jej siostrę

Wszystkim Rodakom, życzę dobrego,

spokojnego wakacyjnego wypoczynku,

w podziwie piękności natury i wielkich

darów Bożych dla każdego z nas !

Telefon kontaktowy duszpasterza: 07248 62360 lub 0664 35 64 742

Impressum | copyright 2019 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved