WPwGA

Duszpasterstwo

DUSZPASTERSTWO  POLONIJNE  W GÓRNEJ  AUSTRII

Informacje:    Marzec   2021   – nr  3/219

Myśli do medytacji:

„ Wielki Post jest (…) dla wierzących sposobnością do wnikliwej rewizji życia.

We współczesnym świecie obok ofiarnych świadków Ewangelii nie brak też

ludzi ochrzczonych, którzy słysząc trudne wezwanie, by wyruszyć „ w drogę

do Jerozolimy”,  przyjmują postawę milczącego sprzeciwu, a czasem nawet

otwartego buntu.”

Jan Paweł II,    Orędzie na Wielki Post 2001

Obostrzenia pandemiczne obowiązujące od 08.02:

·         Maseczki  obowiązkowe  FFP 2 w czasie całej Mszy św, na ustach i nosie !!!

·         Dezynfekcja rąk przed i po Mszy św. przy wejściu i wyjściu do kościoła;

·         Zachowanie reguły odstępu  2  metrów od drugiej osoby, poza rodziną !!! Także

w czasie procesji do Komunii św.

·         Znak pokoju przez skinienie głową w kierunku sąsiadów;

·         Komunia św. tylko na rękę. Ograniczenie wspólnotowego śpiewu.

Życie wspólnoty

Msze św. odbywają się w  kościele Herz Jesu Kirche./Linz, Lissag. 4./

W niedziele przed Mszą św. nabożeństwo Gorzkich Żali ok. godz. 10.45.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

07.03.  3 Niedziela Wielkiego Postu – Msza św.o godz.11.00

Po Mszy św. katechizacja dla dzieci I –szo komunijnych

Intencja mszalna: o Miłosierdzie Boże dla + Krystyny Wachowiak

Msza św. w Steyr o godz. 15.00  /4400 –  Rooseveltstr. 10/

14.03.  4 Niedziela Wielkiego Postu – Laetare – Msza św.o godz.11.00

W czasie Mszy św. przyjęcie do grona ministrantów.Po Mszy św. okazja do spowiedzi św.

Intencja mszalna: za + Tadeusza i Józefa

Msza św.w  Welsie o godz.14,30. /4600  Königsegerstr./

21.03.  5 Niedziela Wielkiego Postu – Msza św.o godz.11.00

Po Mszy św. okazja do spowiedzi św.

Intencja mszalna: dziękczynno-błagalna Eryki, Emilii,Ewy,Eryka z ok. rocz. urodzin oraz

ich rodziców i chrzestnych

Msza św. w Klaus o godz. 15.00 /4564, Klaus a.d.P 34/

WIELKI  TYDZIEN:

28.03. Niedziela Palmowa – Msza św.o godz.11.00

Po Mszy św. okazja do spowiedzi św.

Intencja mszalna:  za + Adeleide Willflingseder

01.04. Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia  sakramentu Eucharystii  i Kapłaństwa.

02.04. Wielki Piątek – dzień Męki i śmierci Chrystusa Pana. Obowiązuje post ścisły !

03.04. Wielka Sobota – dzień adoracji Chrystusa w grobie i oczekiwania Jego Zmartwych-

wstania.  Porządek  święcenia  pokarmów   wielkanocnych:

Klaus – godz.11.00;  Wels – godz. 12.00;  Haid – godz. 13.00;  Linz  – godz. 15.00.

Okazja do spowiedzi w Linzu w godz. 13.45 – 15.00.

Telefon kontaktowy duszpasterza:  0664 35 64 742

Impressum | copyright 2021 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved