WPwGA

Duszpasterstwo

DUSZPASTERSTWO  POLONIJNE  W GRÓNEJ  AUSTRII

Informacje   –  Grudzień   2021    – nr  12/228

Myśli do medytacji:

„ Aby pojąć znaczenie i dar łaski bliskich już świąt Bożego Narodzenia, musimy

uczyć się od Matki Bożej i Jej oblubieńca Józefa, patrząc jak w szopce pochylają

się z podziwem i uwielbieniem nad nowo narodzonym Mesjaszem”

Jan Paweł II,  Anioł Pański  23.XII.2001

Życie wspólnoty

Oto najważniejsze obecnie obowiązujące wskazania pandemiczne /z dnia 22.11./:

·         Maseczki FFP 2 obowiązkowe w czasie całej Mszy św.

·         Dezynfekcja rąk przed i po Mszy św. przy wejściu do kościoła;

·         Zachowanie reguły odstępu  2  metrów  od drugiej osoby, poza rodziną !!! Także

w czasie procesji do Komunii św.

Msza św. w Linzu w czasie pandemii ma miejsce w  Herz Jesu Kirche, Lissag. 4.

o godz.11.00.  W niedziele przed Mszą św. koronka do Bożego Miłosierdzia ok. godz. 10.45.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Po Mszy św. okazja do spowiedzi św.

05.12. II  Niedziela Adwentu.

Po Mszy św. mikołajkowe spotkanie dzieci.

Msza św. w Steyr/4400,  Rooseveltstr. 10  o godz. 15.00.

08.12.  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

W czasie Mszy św. podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

12.12. III  Niedziela Adwentu.

Msza św. w  Welsie/4600  Königsegerstr./o godz.14,30.

19.12. IV Niedziela Adwentu

Msza św. w Klaus/4564, Klaus a.d.P 34/o godz. 15.00

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO  NARODZENIA

24.12.  Pasterka w kościele Herz Jezu, w int. Polonii w Górnej Austrii o godz. 21.00.

25.12.  Msza św. w Linzu o godz. 11.00.

26.12.  Święto świętej Rodziny

Msza św. z nabożeństwem na zakończenie roku.

01.01.  Nowy Rok – Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi.

Msza św. w Linzu o godz. 11.00.

Intencje mszalne w Linzu

05.12. za + Wojciecha, Czesława i Stanisława, oraz o

uzdrowienie  Małgorzaty i potrzebne łaski dla jej dzieci.

08.12. błagalna o uzdrowienie taty z choroby

12.12. za + dr Rosemarie Greul

19.12  dziękczynno-błagalna rodziny Drążek

25.12.  za + Małgorzatę Frydrych – od męża z dziećmi

26.12.  za + Małgorzatę  Niemczyk

Telefon kontaktowy duszpasterza: 07248 62360 lub 0664 35 64 742

Impressum | copyright 2022 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved