WPwGA

Pfarre

DUSZPASTERSTWO  POLONIJNE  W GÓRNEJ  AUSTRII

Informacje:    Grudzień  – Styczeń   2021   – nr  1/217

Myśli do medytacji:

„ Ufni w Bogu rozpoczynamy ten nowy rok z nadzieją, że będzie szczęśliwym

czasem  łaski i  pokoju. Dobro wypracowane z mozołem i  z  Bożą  pomocą w

ostatnich  latach niech  będzie  pomnażane  ku  pomyślności  rodzin  i  całego

społeczeństwa.  Tego życzę wszystkim rodakom w kraju i na świecie”

Jan Paweł II,  Rzym  01.01.2002

Drodzy Rodacy, Bracia i Siostry !

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

W ubiegłą niedzielę ogłaszałem, że Mszy św. 26 i 27 12. nie będzie. Jednak w poniedziałek wieczorem nadszedł komunikat Episkopatu Austrii, że w te dni można świętować Eucharystię, wspaniały świąteczny prezent. Lockdown co do Mszy św. obowiązywać będzie od 28.12  do 18.01, w tym czasie nie będzie ponownie niedzielnej Eucharystii.

Do wszystkich uczestników Mszy św. w tych dniach jest prośba, by przynieść swój długopis /względy higieniczne/ i  przy wejściu do kościoła odebrać i wypisać kartkę z danymi osobowymi: imię nazwisko, nr telefonu/na rodzinę jedna kartka/; na wypadek stwierdzenia pozytywnego przypadku wśród uczestników.Kartki te z zachowaniem prawa o danych osobowych, będą pewien czas przechowane w zamkniętej kopercie a następnie zniszczone. Jeszcze jedna prośba by rodziny, małżeństwa siadały razem, w ten sposób będzie więcej miejsca dla innych.Składam serdeczne podziękowanie Radzie Duszpasterskiej za podjętą służbę organizacyjną.Wszystkim Rodakom, życzę zdrowych,pełnych radości świąt Narodzenia Pańskiego.W czasie Mszy św. obowiązują przepisy pandemiczne jak dotychczas:

·         Maseczki obowiązkowe w czasie całej Mszy św, na ustach i nosie !!!

·         Dezynfekcja rąk przed i po Mszy św. przy wejściu i wyjściu do kościoła;

·         Zachowanie reguły odstępu  1,5  metra od drugiej osoby, poza rodziną !!! Także

w czasie procesji do Komunii św.

·         Znak pokoju przez skinienie głową w kierunku sąsiadów;

·         Komunia św. tylko na rękę. Ograniczenie wspólnotowego śpiewu.

Życie wspólnoty

Msze św. odbywają się w  kościele Herz Jesu Kirche./Linz, Lissag. 4./ W niedziele przed Mszą św. koronka do Bożego Miłosierdzia ok. godz 10.45. Zapraszamy do

wspólnej modlitwy.

24.12.  Pasterka o godz. 21.00.

Intencja mszalna w int. Polonii w Górnej Austrii

25.12.  Urocczystość Narodzenia Pańskiego – Msza św. o godz. 11.00

Intencja mszalna: dziękczynno – błagalna Wandy i Piotra w rocz. ślubu

26.12.  Święto św. Szczepana – Msza św.o godz.11.00

Intencja mszalna: dziękczynno – błagalna Marzeny i Tomasza w 20 r. ślubu

27.12.  Święto świętej Rodziny – Msza św.o godz.11.00

Msza św. z nabożeństwem na zakończenie roku.

Intencja mszalna: dziękczynno – błagalna rodziny Bugajski

10.01.  Intencja mszalna: dziękczynno – błagalna dla Kasi z ok. urodzin i jej rodziny

24.01.  II Niedziela Zwykła – Msza św.o godz.11.00

Intencja mszalna: za + Janinę Grabowską w 4 rocz. śmierci i + Edwarda Grabowskiego

31.01.  III Niedziela Zwykła – Msza św.o godz.11.00

Intencja mszalna: za + ojców Piotra i Mariana oraz babcię Klotyldę

Telefon kontaktowy duszpasterza:  0664 35 64 742

Impressum | copyright 2021 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved