WPwGA

II Festiwal Polonijnej Piosenki – Wiedeń 2021

w sobotę 18 września 2021 o godz. 17:00

Schutzhaus Zukunf

Verlängerte Guntherstraße, 1150 Wien

.

Polskie Radio w Górnej Austrii

.

zaprasza publiczność na

.

II Festiwal Polonijnej Piosenki – Wiedeń 2021

.

.

Redakcja Polskiego Radia w Górnej Austrii zaprasza na

II Festiwal Polonijnej Piosenki – Wiedeń 2021

i Bal Polonii Swiata do godz. 2:00

które odbędą się w sobotę 18 września 2021 r. o godz. 17:00

wstęp – 30,00 Euro, wejście od godziny 16:00

Schutzhaus Zukunft, Verlängerte Guntherstraße, 1150 Wien

W festiwalu wezmą udział polonijni piosenkarze z całego świata.

Nagrody: Grand Prix, Piosenka Rozrywkowa, Patriotyczna, Ludowa i Publiczności

Podczas Balu  gra Zespół „Rythmus” z Wiednia.

Więcej informacji:

tel.: +43 (0) 650/9045133,

e-mail: radio@poloniaoberoesterreich.com

ilość miejsc ograniczona,  prosimy o rezerwację – wstęp 30,00 Euro z wpłatą na poniższe konto:

odbiorca: PRwGA, Numer Konta: BIC:ASPKAT2LXXX,  IBAN: AT892032032100091796

na przelewie prosimy o podanie:  nazwiska i imienia osób,  numeru telefonu i e-mail.

Galeria zdjęć z I Festiwalu Polonijnej Piosenki – Wiedeń 2020 – tutaj naciśnij

Relacja w TV Polonia w programie Kierunek Zachód – tutaj naciśnij

.

Polskie Radio w Górnej Austrii

.

zaprasza polonijnych piosenkarzy na

.

II Festiwal Polonijnej Piosenki – Wiedeń 2021

.

.

Celem festiwalu jest popularyzacja polskich piosenek w środowisku polonijnym. Dokonanie przeglądu kultury muzycznej wśród polonii świata, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i literackich oraz promowanie twórczości artystycznej.

Zapraszamy polonijnych piosenkarzy na 3-dniowy  pobyt w Wiedniu (przyjazd 17.09 po godzinie 14:00, wyjazd 19.09 po śniadaniu) połączony z Balem  od godz. 20.00 do godziny 2:00, gra zespół „„Rythmus” z Wiednia.

W festiwalu mogą wziąć udział polonijni wykonawcy mieszkający za granicą, zgłoszenia do 30 czerwca 2021 r

więcej informacji:

Tel.: +43 (0) 650/9045133

E-mail: radio@poloniaoberoesterreich.com

Galeria zdjęć z I Festiwalu Polonijnej Piosenki – Wiedeń 2020- tutaj naciśnij

Relacja w TV Polonia w programie Kierunek Zachód – tutaj naciśnij

II Festiwal Polonijnej Piosenki – Wiedeń 2021

Polskie Radio w Górnej Austrii i Wspólnota Polaków w Górnej Austrii zapraszają do udziału w II Festiwalu Polonijnej Piosenki – Wiedeń 2021, który odbędzie się w dniu 18 września 2021 r w Wiedniu (3-dniowy pobyt połączony z Balem  Polonii Swiata).  W  festiwalu  mogą wziąć udział artyści  polonijni mieszkający za granicą, którzy ukończyli 18-sty rok życia. Preferowany repertuar oraz zasady uczestnictwa w Festiwalu znajdą państwo w regulaminie festiwalu. Głównym celem jest popularyzacja polskiej piosenki w szeroko rozumianych kręgach polonijnych, a także inspiracja artystów polskiego pochodzenia do  własnej twórczości na emigracji.

Przewidujemy nagrody: Grand Prix oraz 3 pierwsze miejsca w kategorii: Piosenka Rozrywkowa, Patriotyczna, Ludowa, Publiczności i dyplomy uczestnictwa dla wszystkich wykonawców.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu  jest nadesłanie zgłoszenia do 30 czerwca br. na adres:  radio@poloniaoberoesterreich.com , zawierającego wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika  wraz  z dwoma polskimi piosenkami  oraz dokonanie  wpisowego w  wysokości  100,00 Euro /osoba, osoby bez noclegu wpisowe w wysokości 50,00 Euro/osoba do 30 czerwca na poniższe konto:

Konto bankowe:

Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG

4020 Linz, Landstr. 55

Gemeinschaft der Polen in OO

BIC:ASPKAT2LXXX

IBAN:AT892032032100091796

Rekomendacje repertuarowe znajdują się w regulaminie Festiwalu.

Komisja Artystyczna, po przesłuchaniu zgłoszonych w formie MP3 nagrań, zdecyduje o zakwalifikowaniu wykonawców do udziału w festiwalowych koncertach, co nastąpi  do  15 lipca 2021 r. O decyzji Komisji Artystycznej kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Regulamin II Festiwalu Polonijnej Piosenki – Wiedeń 2021 można  znaleźć  na stronie internetowej www.poloniaoberoesterreich.com a kartę zgłoszenia uczestnika na żądanie pod E-mail: radio@poloniaoberoesterreich.com

Organizatorzy zapewniają wykonawcom 3-dniowy pobyt w hotelu z wyżywieniem, przyjazd we własnym zakresie.

Program pobytu:

·         przyjazd w piątek 17 września od godziny 14:00, zakwaterowanie w hotelu

·         kolacja o godzinie 17:00

·         powitanie uczestników o godzinie 18:00

·         w sobotę 18 września o godzinie 9:00 zwiedzanie centrum Wiednia

·         obiad o godzinie 12:00

·         przejazd autobusem na Festiwal o godzinie 13:00

·         od godziny 14:00 próby festiwalowe

·         o godzinie 16:00 kolacja

·         godz. 17:00 rozpoczęcie II Festiwalu Polonijnej Piosenki – Wiedeń 2021

·         o godzinie 20:00 do godziny 2:00 Bal Polonii Swiata

·         o godzinie 2:00 wyjazd do hotelu

·         o godzinie 9:00 śniadanie

·         w niedzielę po śniadaniu do godziny 10:00 opuszczenie hotelu

Kontakt: Tel. +43 (0) 650/9045133   E-mail: radio@poloniaoberoesterreich.com

Zapraszamy!!!.

REGULAMIN II FESTIWALU POLONIJNEJ PIOSENKI 

„Wiedeń 2021” – termin : 18 wrzesień 2021 r.

I.ORGANIZATOR:  Polskie Radio w Górnej Austrii, Wspólnota Polaków w Górnej Austrii

II. CEL FESTIWALU:  POPULARYZACJA POLSKICH PIOSENEK WŚRÓD POLONIJNYCH  WYKONAWCÓW , PROMOCJA TWÓRCZOSCI POLONIJNEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ.

INTEGRACJA ARTYSTÓW POLONIJNYCH, KREOWANIE  WIĘZI Z MACIERZĄ

III. UCZESTNICY: Osoby pełnoletnie, pochodzenia polskiego, mieszkające za granicą,

podmioty wykonawcze indywidualne, duety oraz chóry i zespoły do 5 osób.

IV. ZASADY UDZIAŁU:

1/ Aby zgłosić akces udziału w festiwalu należy nadesłać wypełniony kartę zgłoszenia           uczestnika (w wordzie i pdf z podpisem)  wraz z  prezentacją artystyczną składającą się z

2-ch piosenek.

2/ TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ –  do 30 czerwca 2021r.

zgłoszenia nadsyłać i formularz zgłoszeniowy pod adresem:

radio@poloniaoberoesterreich.com

3/  Prezentacja artystyczna  powinna zawierać   dwie polskie piosenki o charakterze

rozrywkowym, ludowym albo patriotycznym.

4/ prezentacje artystyczne i podkłady muzyczne należy  przysyłać  w formacie  MP3.

5/   Uczestnicy Festiwalu  sami muszą zadbać o własny akompaniament.

Dopuszczalny jest  podkład muzyczny w formacie  MP3.

V.Organizatorzy mają prawo do rejestracji, odtwarzania i rozpowszechniania

zarejestrowanego materiału na wszelkich dostępnych  nośnikach dźwięku oraz publikacji

wizerunku.

VI .Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o ile

wystąpi taka konieczność. O każdej zmianie uczestnicy festiwalu będą powiadomieni.

VII. Przewidziane są następujące nagrody:

Grand Prix oraz 3 pierwsze miejsca w kategorii:

Piosenka Rozrywkowa, Patriotyczna, Ludowa, Publiczności i dyplomy uczestnictwa dla wszystkich wykonawców

VIII. Warunkiem uczestnictwa w II  Festiwalu Polonijnej Piosenki – Wiedeń 2021  jest,   dokonanie  wpisowego w  wysokości  100,00 Euro /osoba, osoby bez noclegu wpisowe w wysokości 50,00 Euro/osoba na poniższe konto do 30 września z dopiskiem Festiwal 2021.

Konto bankowe:

Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG

4020 Linz, Landstr. 55

Gemeinschaft der Polen in OO

BIC:ASPKAT2LXXX

IBAN:AT892032032100091796

Organizator: Wspólnota Polaków w Górnej Austrii i Polskie Radio w Gó

rnej Austrii

Patronat medialny

Niestety, skomentowanie tego wpisu jest niemożliwe.

Impressum | copyright 2021 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved