WPwGA

I Festiwal Polonijnej Piosenki – Wiedeń 2020

w sobotę 22 lutego 2020 o godz. 17:00

Grosses Schutzhaus Rosental

Heschweg 320, 1140 Wiedeń

Polskie Radio w Górnej Austrii

zaprasza na

I Festiwal Polonijnej Piosenki  – Wiedeń 2020

Celem festiwalu jest popularyzacja polskich piosenek w środowisku polonijnym. Dokonanie przeglądu kultury muzycznej wśród polonii świata, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i literackich oraz promowanie twórczości artystycznej.

Zapraszamy polonijnych wykonawców na 3-dniowy nieodpłatny pobyt w Wiedniu (przyjazd 21.02 po godzinie 14:00, wyjazd 23.02 po śniadaniu) połączony z Balem Karnawałowym od godz. 20.00 do godziny 3:00, gra zespół „Axel”.

W festiwalu mogą wziąć udział polonijni wykonawcy mieszkający za granicą, zgłoszenia do 31 grudnia 2019 r

więcej informacji: www.poloniaoberoesterreich.com

https://www.facebook.com/prwga/

Tel.: +43 (0) 650/9045133 E-mail: radio@poloniaoberoesterreich.com

REGULAMIN I FESTIWALU POLONIJNEJ PIOSENKI  – WIEDEN 2020

termin : 22 luty 2020 r.

I.ORGANIZATOR:  Polskie Radio w Górnej Austrii

  II. CEL FESTIWALU:  POPULARYZACJA POLSKICH PIOSENEK WŚRÓD POLONIJNYCH

WYKONAWCÓW , PROMOCJA TWÓRCZOSCI POLONIJNEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ.

INTEGRACJA ARTYSTÓW POLONIJNYCH, KREOWANIE  WIĘZI Z MACIERZĄ

III. UCZESTNICY: Osoby pełnoletnie, pochodzenia polskiego, mieszkające za granicą,

podmioty wykonawcze indywidualne, duety i zespoły z Wiednia (bez noclegów).

  IV. ZASADY UDZIAŁU:

1/ Aby zgłosić akces udziału w festiwalu należy nadesłać wypełniony formularz  wraz

z  prezentacją artystyczną składającą się z 2-ch piosenek.

2/ TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ-  do 31 grudnia 2019r.

zgłoszenia nadsyłać i formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

radio@poloniaoberoesterreich.com

3/  Prezentacja artystyczna  powinna zawierać   dwie polskie piosenki o charakterze rozrywkowym, ludowym albo patriotycznym.

4/ prezentacje artystyczne  należy  przysyłać  w formacie  MP3.

5/   Uczestnicy Festiwalu  sami muszą zadbać o własny akompaniament.

Dopuszczalny jest  podkład muzyczny.

  V. Organizatorzy mają prawo do rejestracji, odtwarzania i rozpowszechniania

zarejestrowanego materiału na wszelkich dostępnych  nośnikach dźwięku oraz publikacji  wizerunku.

VI .Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o ile  wystąpi taka konieczność. O każdej zmianie uczestnicy festiwalu będą powiadomieni.

VI. Szczegółowy regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na życzenie pod poniższym adresem.

Kontakt: radio@poloniaoberoesterreich.com , Tel. +43 650/9045133

Współorganizator: Wspólnota Polaków w Górnej Austrii

Patronat

Niestety, skomentowanie tego wpisu jest niemożliwe.

Impressum | copyright 2019 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved