WPwGA

Koncert Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”

w sobotę 6 kwietnia 2019 o godz. 17:00

Volkshaus Harbach

Im Bachlfeld 31, 4040 Linz

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke jest najstarszym zespołem dziecięcym w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1946 roku. Na przestrzeni wielu lat pracy z kilkunastoosobowej przyszkolnej drużyny harcerskiej

.

Zespół przerodził się w odrębną zinstytucjonalizowaną placówkę skupiającą ponad pół tysiąca dzieci i młodzieży.

Pomimo zmian „Dzieci Płocka” pozostają wierne tradycji i celom jakie wyznaczono w początkowej fazie istnienia placówki. Dziś Zespół uczt, bawi i wychowuje dzieci i młodzież w oparciu o harcerskie metody wychowawcze. W zajęciach uczestniczy ponad 500 dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 20 lat

reprezentujących niemal wszystkie płockie placówki oświatowe.

 

Kilka tysięcy koncertów zarówno w kraju, niemal całej Europie, Azji oraz Ameryce Północnej, udział w wielu imprezach ogólnopolskich, reprezentowanie Polski na festiwalach i zlotach, widowiska plenerowe, wielokrotny udział w nagraniach telewizyjnych oraz produkcjach filmowych, liczne medale, nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, współpraca z wybitnymi artystami to najkrócej przedstawiony dorobek Zespołu „Dzieci Płocka”.

 

Więcej informacji o zespole:

http://www.dzieciplocka.pl

Wstęp wolny

 

 

Niestety, skomentowanie tego wpisu jest niemożliwe.

Impressum | copyright 2019 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved