WPwGA

Duszpasterstwo

DUSZPASTERSTWO  POLONIJNE  W GÓRNEJ  AUSTRII

Informacje:    Luty  2021   – nr  2/218

Myśli do medytacji:

„ Orędzie  o Jezusie Chrystusie musi dotrzeć również do współczesnej kultury

europejskiej. Ewangelizacja  kultury winna  ukazać, że również w tej dzisiej-

szej  Europie  można  żyć w pełni  Ewangelią  pojmowaną jako droga, która

nadaje sens istnienia.”

Jan Paweł II,   AA  Ecclesia in Europa /58/

Drodzy Rodacy, Bracia i Siostry !

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Zamiast planowanego spotkania w dzisiejszą niedzielę, przesyłam Wam kolejny numer informatora duszpasterstwa. Powód takiej zmiany wiadomy wszystkim: przedłużony Lockdown aż do niedzieli 7 lutego włącznie, stan na dzień dziesiejszy, ale czy tak będzie ???

Ciężki czas dla każdej wspólnoty. Starajmy się naszą wspólnotę umacniać przez wspólną modlitwę jednoczącą nas w naszym nauczycielu i mistrzu Jezusie Chrystusie.

Szczególna prośba do rodziców i dzieci I – szo komunijnych. Proszę przerabiajcie materiał z katechizmu. O Przykazaniach Bożych mówiłem już ostatnio. Teraz proszę pójść dalej: pojęcie grzechu, Miłosierdzie Boże (przypowieść o synu marnotrawnym), warunki dobrej spowiedzi. Przy wspólnych staraniach i sprzyjających warunkach ufajmy, że nasza uroczystość będzie miała miejsce jak planowaliśmy, ale na wszystko trzeba być przygotowanym.

Wszystkim Rodakom życzę przede wszystkim zdrowia, optymizmu i głębokiej wiary.

Obostrzenia obowiązujące również w kościele od 08.02.

·         Maseczki  (zalecane dla większego bezpieczeństwa FFP 2) obowiązkowe w czasie całej Mszy św, na ustach i nosie !!!

·         Dezynfekcja rąk przed i po Mszy św. przy wejściu i wyjściu do kościoła;

·         Zachowanie reguły odstępu  2  metrów od drugiej osoby, poza rodziną !!! Także

w czasie procesji do Komunii św.

·         Znak pokoju przez skinienie głową w kierunku sąsiadów;

·         Komunia św. tylko na rękę. Ograniczenie wspólnotowego śpiewu.

Życie wspólnoty

Msze św. odbywają się w  kościele Herz Jesu Kirche./Linz, Lissag. 4./ W niedziele przed Mszą św. koronka do Bożego Miłosierdzia ok. godz 10.45. Zapraszamy do

wspólnej modlitwy.

31.01.  IV Niedziela Zwykła

07.02.  V Niedziela Zwykła

14.02.  VI Niedziela Zwykła – Msza św.o godz.11.00

Intencja mszalna: za + ojców Piotra i Mariana oraz babcię Klotyldę

17.02.  Sroda Popielcowa. W dniu dzisiejszym obowiązuje post ścisły

/ilościowy i  jakościowy/. W okresie Wielkiego Postu w niedziele

o godz. 10.45 odprawiane będzie nabożeństwo Gorzkich Żali.

21.02.  1 Niedziela Wielkiego Postu – Msza św.o godz.11.00

W czasie Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem.

Intencja mszalna: za + tatę Pawła Harasimowicza w 5 rocz śmierci

28.02.  2 Niedziela Wielkiego Postu – Msza św.o godz.11.00

Intencja mszalna: za + Janinę Grabowską w 4 rocz. śmierci i + Edwarda Grabowskiego

Telefon kontaktowy duszpasterza:  0664 35 64 742

Impressum | copyright 2021 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved