WPwGA

Duszpasterstwo

DUSZPASTERSTWO  POLONIJNE  W GORNEJ  AUSTRII

III/3

Drodzy Rodacy, Bracia i Siostry !

Kieruję do Was tych kilka słów w nadziei, że czujecie się dobrze i zdrowo.

Wszyscy żyjemy w niepewności i lęku o dzień jutrzejszy. Podstawą naszej wiary na lepsze czasy, ma być w nas głęboka wiara, wspólna modlitwa, możliwa pomoc potrzebującym i odpowiedzialność za siebie i innych poprzez stosowanie wskazań władz państwowych i kościelnych.

Może przeżywając wczoraj Eucharystię transmitowaną przez różne stacje TV zazdrościliśmy tej garstce osób, które w nich uczestniczyły. U nas w Austrii jest inaczej; całkowity zakaz odprawiania Mszy św. z ludem. Obecnie ten stan ogłoszony jest do 13.04; a więc po Wielkanocy. Obawa rodzi się większa, że może to być czas nieokreślony. Nasze planowanie duszpasterskie, jak i Wasze rodzinne wyjazdy świąteczne, wszelkie inne plany, muszą poczekać. Oby ten czas wzmocnił nasze więzy rodzinne i duchowe.

Idąc za wskanianiami Kościoła katolickiego, protestanckiego i ortodoksyjnego w Austrii zachęcam Was do wspólnej chrześcijańskiej akcji modlitewnej w tym trudnym czasie: każdego dnia o godz. 20,00 by zapalić świece w oknie / znamy ten zwyczaj z Polski/ i odmówić modlitwę Ojcze nasz. Do podobnej postawy zaprosił wczoraj Ojciec św. Franciszek: w środę 25.03. o godz. 12.00; jak również do modlitwy z Nim w piątek 27.03. od godz. 18.00.

Nasz Biskup Linzu zachęca wszystkich wiernych do szczególnej modlitwy w tym czasie; za wszystkich zakażonych wirusem, za lekarzy i służbę medyczną posługującą chorym, za wszystkich pełniących służbę w życiu publicznym, za nas samych, aby Dobry Bóg chronił nas w tym doświadczeniu.

Moi Drodzy, pamiętam o Was, waszych codziennych troskach w codziennej Eucharystii, którą sprawuję samotnie… Niech światło wczorajszej niedzieli, którą w liturgii nazywamy „Laetare”/radości/ przyświeca nam w dalszym przeżywaniu Wielkiego Postu i przygotowaniu do Wielkanocy, którą przeżywać nam trzeba będzie, jak nigdy dotąd w naszym życiu, w naszych Kościołach Domowych, Rodzinnych.

Pozdrawiam Was Wszystkich i proszę raz jeszcze o głęboką wiarę i odpowiedzialność za siebie i innych. Pozostańmy w swoim domu z rodziną.

Szczęść Boże nam wszystkim za wstawiennictwem Maryji.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

DUSZPASTERSTWO  POLONIJNE  W GORNEJ  AUSTRII

Drodzy Rodacy, Bracia i Siostry !

Idąc w obecnej sytuacji za wskazaniami Rządu i Konferencji Episkopatu, Biskupa miejsca, od 16 marca, obecnie do 3 kwietnia (?), są odwołane wszystkie Msze św. z udziałem Ludu Bożego. Udzielona jest dyspensa wszystkim wiernym od fizycznego uczestnictwa w kościele. Zalecana jest modlitwa i uczestnictwo w Eucharystii poprzez media.Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski w opublikowanym w czwartek (12.03) komunikacie pisze: „Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe”.

Poniżej podaję możliwości takiego uczestnictwa w Mszach św. w języku polskim/zapewne ta lista jest niekompletna/.

Przeżyjmy te wielkie rekolekcje świata, w tym czasie odpowiedzialnie za siebie i innych,oraz zjednoczeni na ufnej modlitwie:

„Święty Boże ! Święty Mocny! Święty a Nieśmiertelny!  Zmiłuj się nad nami”

Msze święte w niedziele – transmisja TV i online

Godz. 7 rano Transmisję Mszy Świętej z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach można oglądać w TVP1.

Widzowie Polsat News obejrzą mszę świętą nadawaną ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie o godz. 9.

Telewizja TRWAM w każdą niedzielę transmituje od godz. 9:30 Mszę Świętą z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Polsat Rodzina o godz. 10:30 pokaże mszę świętą dla dzieci ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Z kolei TVP Polonia transmituje mszę św. w każdą niedzielę o godzinie 13:00 – z kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu.

Msze święte będzie można obejrzeć także online. O godz. 11 rozpocznie się transmisja z mszy z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Warszawie, którą pokaże tvn24.pl.

Telefon kontaktowy duszpasterza: 07248 62360 lub 0664 35 64 742

Impressum | copyright 2020 wpwga | adaption and design amplitude-austria | all rights reserved